Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Repartycje
Email Drukuj PDF

FOTO REPARTYCJE

 

W repartycji środków wskazanych uczestniczą twórcy utworów plastycznych na równych zasadach i niezależnie od tego,
czy są członkami ZPAP lub czy powierzyli ZPAP w zarząd autorskie prawa majątkowe do utworów plastycznych.

Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego odbywa się w okresie rocznym.

Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego następuje w drodze repartycji pośredniej,
która jest realizowana za pośrednictwem przyznawania środków pieniężnych w ramach specjalnie utworzonych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków,

Przy ocenie wniosków o repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków
na projekty w danym roku,

Komisja do spraw repartycji  zwraca uwagę na:

  • brak błędów formalnych we wnioskach,
  • racjonalność kosztorysu,
  • realną możliwość wsparcia projektu,
  • opis projektu we wniosku i załączoną dokumentację pozwalającą ocenić projekt,
  • współdziałanie artystów w projekcie, aktywizacja i wspieranie grup artystycznych,
  • rocznicowe zwieńczenie twórczości.

2) Funduszu Socjalnego.

Fundusz Socjalny skierowany jest przede wszystkim do artystów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie leczenia, trudnej sytuacji
materialnej lub rodzinnej.

Na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków przeznacza
się 90% uzyskanych wpływów, na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Socjalnego przeznacza się 10% uzyskanych wpływów.

Wnioski o przyznanie środków z któregokolwiek Funduszu mogą być składane przez cały rok. Wnioski powinny być składane
na odpowiednich formularzach (według wzorów opracowanych przez ZPAP i dostępnych na stronie internetowej ZPAP
oraz w siedzibie ZPAP) i zawierać wszystkie informacje i dokumenty tam wskazane.

Wysokość środków, o które ubiega się wnioskodawca w ramach repartycji pośredniej na podstawie niniejszego Regulaminu
nie jest w jakimkolwiek zakresie wiążąca dla ZPAP, w szczególności ZPAP jest uprawniony do przyznania wnioskodawcy mniejszej kwoty.

Dokumenty do pobrania:

 

[PDF]


[DOC]

Formularze mogą być wypełnione odręcznie bądź komputerowo. W przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy danego wnioskodawcy, należy
ją przekreślić bądź wpisać „nie dotyczy”. Niewypełnienie części formularza, jego zmiana lub wpisywanie danych w inne niż wyznaczone do
tego rubryki, bądź niezłożenie wymaganych podpisów powoduje, iż wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Przed wypełnieniem formularza
należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Repartycji Związku Polskich Artystów Plastyków, dostępnym na stronie internetowej ZPAP.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski twórców, którzy nie otrzymali dofinansowania w roku poprzednim.

Nie rozliczenie projektu wiąże się z nieuwzględnieniem przez Komisje ds. repartycji kolejnych wniosków artysty.

 Termin nadsyłania wniosków 31 grunia każdego roku

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

z dopiskiem: Repartycja
ul. Nowy Świat 7/6
00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze Zarządu Głównego ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.
ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

 

Dokumenty bazowe

Kalendarz

kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Statystyka

Odsłon : 6021815